Truy cập nội dung luôn
Hai mươi năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện Sơn Tây

Hai mươi năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện Sơn Tây

04-08-2022

Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Sau 20 năm triển khai chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Sơn Tây đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng,…

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 157.676 triệu đồng, tăng 155.547 triệu đồng, so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với 13 chương trình tín dụng, 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho 18.510 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 369 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 209 tỷ đồng. Thu hút và tạo việc làm cho trên 1.070 lao động, giúp 227 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.323 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 3.012 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn,…