Truy cập nội dung luôn
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2022

21:34 28/03/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  tháng 3 năm 2022
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2 năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2 năm 2022

21:27 28/02/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  tháng 2 năm 2022
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1 năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1 năm 2022

21:08 28/01/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  tháng 1 năm 2022
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2021

20:34 30/12/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  tháng 12 năm 2021
Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 11 năm 2021

Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 11 năm 2021

11:01 29/11/2021

Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 11  năm 2021
Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 10 năm 2021

Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 10 năm 2021

10:51 29/10/2021

Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 10 năm 2021
Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 9 năm 2021

Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 9 năm 2021

13:41 30/09/2021

Chỉ số giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ tháng 9 năm 2021 

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 157.676 triệu đồng, tăng 155.547 triệu đồng, so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với 13 chương trình tín dụng, 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho 18.510 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 369 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 209 tỷ đồng. Thu hút và tạo việc làm cho trên 1.070 lao động, giúp 227 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.323 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 3.012 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn,…