Truy cập nội dung luôn
Hệ Thống biều mẫu kèm theo công văn số 193/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hệ Thống biều mẫu kèm theo công văn số 193/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

12:00 08/03/2018

​Quyết định 193/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Viện Khoa học Thống kê

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Viện Khoa học Thống kê

12:00 20/04/2017

​Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Tổng cục Thống kê (Quyết định số 223/QĐ-TCTK). Theo đó Viện Khoa học Thống kê tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng ghi ở Bảng 1 dưới đây:
 THÔNG BÁO ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH THỐNG KÊ NĂM 2016

THÔNG BÁO ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH THỐNG KÊ NĂM 2016

12:00 22/09/2016

​Trường Cao đẳng Thống kê II gửi Thông báo về việc tổ chức ôn thi công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2016
Xác đinh hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều

Xác đinh hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều

12:00 01/02/2016

​Theo Tuyên bố Liên hợp quốc, tháng 6/2008: “Nghèo là thiếu năng lực tối thiểu để tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ mặc, không được đi học, không được đi khám bệnh, không có đất đai để trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được tiếp cận tín dụng. Nghèo cũng có nghĩa không an toàn, không có quyền và bị loại trừ của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Nghèo có nghĩa là dễ bị bạo hành, phải sống ngoài lề xã hội hoặc trong
Những vấn đề cơ bản về chuyển đổi giá so sánh theo gốc mới 2010

Những vấn đề cơ bản về chuyển đổi giá so sánh theo gốc mới 2010

12:00 06/10/2014

​Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác thống kê cần phản ánh đúng hơn về giá cả, cơ cấu sản phẩm của nền kinh tế và tính toán các chỉ tiêu thống kê so sánh theo gốc mới 2010 làm cơ sở cho việc lập qui hoạch, xây dựng kế hoạch và đánh giá phát triển KT - XH theo gốc mới. Đồng thời từ yêu cầu hội nhập và so sánh quốc tế nhằm đánh giá quốc tế về năm gốc và nâng tầm thống kê Việt Nam (về Phương pháp luận nói riêng, thống kê Việt Nam nói chung) trên cơ sở có thống kê theo năm gốc mới.
Hướng dẫn tính “Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã”

Hướng dẫn tính “Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã”

12:00 04/10/2014

​Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;  Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Ngành Thống kê hướng dẫn nội dung, phương pháp tính tiêu chí “Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã” – là tiêu chí thứ 10 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Phân biệt Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người

Phân biệt Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người

12:00 12/09/2014

​TS. VŨ THANH LIÊM, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê. DƯƠNG MẠNH HÙNG, Phó vụ trưởng, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người là hai trong số 350 chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê công bố. Giá trị của hai chỉ tiêu này có xu hướng tăng liên tục qua các năm từ năm bắt đầu thời kỳ đổi mới đến nay. Hai chỉ tiêu thống kê này được sử dụng ngày càng nhiều trong việc đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, mức sống của dân cư. Tuy nhiên, do một số người sử dụng thông tin thống kê chưa nắm bắt được đầy đủ mục đích, ý nghĩa, khái niệm và phương pháp tính... nên trong khi sử dụng đã bị nhầm lẫn giữa hai chỉ tiêu này.
Giới thiệu nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (iip)

Giới thiệu nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (iip)

12:00 25/07/2014

​Giới thiệu nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (iip) và lộ trình công bố chỉ số iip
Văn bản liên quan đến công tác thống kê

Văn bản liên quan đến công tác thống kê

12:00 18/07/2014

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN CÔNG TÁC THỐNG KÊ
Kinh tế học : Lạm phát (inflation) là gì? Các quan điểm về lạm phát?

Kinh tế học : Lạm phát (inflation) là gì? Các quan điểm về lạm phát?

12:00 18/02/2014

Bản thân tiền giấy không có giá trị nội tại mà chỉ mang giá trị danh nghĩa. Do đó, khi có hiện tượng thừa tiền giấy trong lưu thông thì người ta không có xu hướng giữ lại trong tay mình những...

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 157.676 triệu đồng, tăng 155.547 triệu đồng, so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với 13 chương trình tín dụng, 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho 18.510 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 369 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 209 tỷ đồng. Thu hút và tạo việc làm cho trên 1.070 lao động, giúp 227 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.323 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 3.012 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn,…