Truy cập nội dung luôn
Rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

12:00 10/01/2017

​Để  phục vụ cho Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT “Về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017”.
Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi qua cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2015

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi qua cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2015

12:00 30/09/2015

​Căn cứ kết quả sơ bộ điều tra DN 2015. Phòng TK Công nghiệp, Cục Thống kê Quảng Ngãi phân tích tình hình điều tra qua số liệu thu được như sau:

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 157.676 triệu đồng, tăng 155.547 triệu đồng, so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với 13 chương trình tín dụng, 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho 18.510 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 369 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 209 tỷ đồng. Thu hút và tạo việc làm cho trên 1.070 lao động, giúp 227 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.323 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 3.012 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn,…