Truy cập nội dung luôn
Tình hình rà soát số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có đến 31-12-2016

Tình hình rà soát số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có đến 31-12-2016

12:00 28/03/2017

​Thực hiện kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 của trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức rà soát doanh nghiệp năm 2017 .
Sơ bộ tình hình điều tra doanh nghiệp năm 2016

Sơ bộ tình hình điều tra doanh nghiệp năm 2016

12:00 01/10/2016

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-TCTK ngày 22/02/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra doanh nghiệp năm 2016. Cục Thống kê Quảng Ngãi tổ chức rà soát, tập huấn, in ấn các loại phiếu, phân bổ danh sách doanh nghiệp mẫu của TCTK cho 14 Chi cục Thống kê huyện/thành phố và các điều tra viên của doanh nghiệp để tiến hành điều tra thu thập thông tin.
Điều tra doanh nghiệp năm 2014

Điều tra doanh nghiệp năm 2014

12:00 22/07/2014

​Ngày 26/02/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 91/QĐ-TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2014. Kèm theo Quyết định này là Phướng án điều tra doanh nghiệp năm 2014

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 157.676 triệu đồng, tăng 155.547 triệu đồng, so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với 13 chương trình tín dụng, 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho 18.510 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 369 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 209 tỷ đồng. Thu hút và tạo việc làm cho trên 1.070 lao động, giúp 227 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.323 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 3.012 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn,…