Truy cập nội dung luôn
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014

12:00 12/09/2014

​Để cung cấp kịp thời thông tin về xu hướng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp hiện nay, phục vụ cho yêu cầu chỉ đạo, điều hành của, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo của các Bộ, ngành ở Trung ương, từ ngày 01 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 2014 Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra chọn mẫu về xu hướng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Đối tượng điều tra bao gồm 8.100 doanh nghiệp, chia ra:
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, người sử dụng số liệu thống kê để dự báo, làm mô hình cần phải biết là khi có sự điều chỉnh thì phải lấy số liệu mới nhất từ Niên giám thống kê.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, người sử dụng số liệu thống kê để dự báo, làm mô hình cần phải biết là khi có sự điều chỉnh thì phải lấy số liệu mới nhất từ Niên giám thống kê.

12:00 28/07/2014

​Chúng ta thường “chê” con số thống kê của Việt Nam không đáng tin nhưng cũng có một thực tế là nhiều người sử dụng con số nhưng chưa chắc đã hiểu rõ cách thức tính ra con số ấy để có thể sử dụng đúng mục đích và hợp lý. Nhân dịp vừa qua, Tổng cục Thống kê công bố việc điều chỉnh lại số liệu GDP, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Khám phá trong nghiên cứu khoa học xã hội qua các phương pháp định lượng

Khám phá trong nghiên cứu khoa học xã hội qua các phương pháp định lượng

12:00 26/07/2014

​Hai chữ khoa học trong khoa học xã hội có thể hiểu bằng nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở đây muốn nói đến những khám phá tri thức mới có độ tin cậy và chính xác cao. Cách hiểu khoa học này thật ra xuất phát từ khoa học tự nhiên, nhưng cũng có thể áp dụng cho khoa học xã hội. Trong bài này sẽ bàn về việc ứng dụng khoa học thống kê (statistical science, chứ không phải đơn thuần thống kê học – statistics) như là một phương tiện để khám phá tri thức mới cho các nhà khoa học xã hội.Các dữ liệu từ nghiên cứu khoa học xã hội thường rất phức tạp, vì mang tính đa biến và đa chiều. Khám phá những cơ cấu và mối liên hệ giữa các yếu tố trong một nghiên cứu là một thách thức lớn cho các nhà khoa học xã hội. Tuy nhiên, những phát triển trong khoa học thống kê đã giúp cho việc khám phá dễ dàng hơn. Ứng dụng của khoa học thống kê trong khoa học xã hội có thể chia thành hai nhóm: thiết kế nghiên cứu và suy luận khoa học. Bất cứ công trình nghiên cứu nào cũng khởi đầu từ khâu thiết kế, và khoa học thống kê đóng góp vào việc (a) chọn mô hình nghiên cứu thích hợp và tối ưu cho câu hỏi nghiên cứu; (b) ước lượng cỡ mẫu cần thiết cho mô hình nghiên cứu; cách lấy mẫu sao cho đảm bảo tính đại diện một tổng thể
Tương lai của Khoa học Thống kê

Tương lai của Khoa học Thống kê

12:00 26/07/2014

​ Thống kê là môn khoa học nghiên cứu về dữ liệu, là khoa học của thu thập, tổ chức và diễn giải các sự kiện số mà ta gọi là dữ liệu. Trong khi các từ "thống kê" và "dữ liệu" thường được công chúng sử dụng thay thế cho nhau, thống kê thực sự đơn thuần vượt ra ngoài sự tích tụ của dữ liệu. Vai trò của một nhà thống kê là: - Thiết kế việc thu thập dữ liệu theo cách giảm thiểu sai lệch và các yếu tố gây nhiễu và tối đa hóa nội dung thông tin. - Xác minh chất lượng của dữ liệu sau khi được thu thập. - Phân tích dữ liệu theo cách đưa ra cái nhìn sâu sắc hoặc thông tin hỗ trợ việc ra quyết định. Các quá trình này rõ ràng luôn tính đến sự bất định ngẫu nhiên hiện diện trong bất kỳ quá trình đo lường thực tế, cũng như sự bất định có hệ thống có thể sẽ được đưa ra bởi các thiết kế thực nghiệm. Sự nhận dạng này là một đặc tính cố hữu của  thống kê, và đây là lý do tại sao chúng ta mô tả nó như là "khoa học của sự bất định," chứ không phải là "khoa học của dữ liệu." Thống kê có thể được mô tả ngắn gọn nhất là khoa học về sự bất định.
VIỆT NAM SẼ LÀ NƯỚC CHỦ NHÀ CỦA HỘI NGHỊ HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC NĂM 2014 (IAOS 2014)

VIỆT NAM SẼ LÀ NƯỚC CHỦ NHÀ CỦA HỘI NGHỊ HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC NĂM 2014 (IAOS 2014)

12:00 25/07/2014

​IAOS là tên của Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức gồM 376 thành viên (tính tại thời điểm tháng 6 năm 2013). Mục tiêu hoạt động của IAOS nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của Thống kê chính thức trên toàn thế giới. Hội nghị của IAOS được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1988.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thành Nhân, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định; đồng chí Bùi Ngọc Dưỡng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua Kế hoạch kiểm tra.

Về phía UBND huyện Ba Tơ, đại diện lãnh đạo Ủy ban, đồng chí Lê Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc huyện đã báo cáo về công tác sử dụng số liệu của địa phương, cung cấp các tài liệu liên quan theo nội dung Quyết định số 93/QĐ-CTK cho Đoàn kiểm tra so sánh, đối chiếu.

Đoàn kiểm tra nêu lên những vấn đề cần giải trình và được đại diện Ủy ban nhân dân huyện giải trình cụ thể.

Dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc trong bảy ngày tiếp theo như kế hoạch, sau đó có kết luận báo cáo gửi cho UBND huyện Ba Tơ đồng thời gửi cho UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng cục Thống kê để theo dõi, chỉ đạo.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

 

 

 

16/07/2024

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thành Nhân, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định; đồng chí Bùi Ngọc Dưỡng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua Kế hoạch kiểm tra.

Về phía UBND huyện Ba Tơ, đại diện lãnh đạo Ủy ban, đồng chí Lê Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc huyện đã báo cáo về công tác sử dụng số liệu của địa phương, cung cấp các tài liệu liên quan theo nội dung Quyết định số 93/QĐ-CTK cho Đoàn kiểm tra so sánh, đối chiếu.

Đoàn kiểm tra nêu lên những vấn đề cần giải trình và được đại diện Ủy ban nhân dân huyện giải trình cụ thể.

Dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc trong bảy ngày tiếp theo như kế hoạch, sau đó có kết luận báo cáo gửi cho UBND huyện Ba Tơ đồng thời gửi cho UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng cục Thống kê để theo dõi, chỉ đạo.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: