Truy cập nội dung luôn

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi trong hoạt động thống kê và công tác quản lý điều hành

04/01/2024 11:00    120

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác quản lý điều hành là một yêu cầu tiên quyết trong hành trình chuyển đổi số của ngành; giúp nâng cao chất lượng thông tin, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch, độ chính xác của thông tin cũng như thúc đẩy kết nối nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn số liệu sẵn có, nâng cao hiệu quả chi phí của việc sản xuất số liệu, tạo nguồn cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất.

Cùng với ngành Thống kê cả nước thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thống kê tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, đã đáp ứng yêu cầu cơ bản của chuyển đổi số, yêu cầu chuyển đổi từ hình thức thu thập thông tin bằng phiếu giấy qua hình thức thu thập bằng thiết bị điện tử hoặc Webform, từ hình thức quản lý dữ liệu phân tán sang hình thức quản lý dữ liệu tập trung và đẩy mạnh tương tác giữa người cung cấp thông tin với điều tra viên thống kê – người làm công tác thống kê trong quá trình sản xuất thông tin thống kê; trong công tác quản lý điều hành đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc sử dụng hệ thống văn bản số, chứng thư số; hệ thống họp trực tuyến hoạt động có hiệu quả phục vụ các cuộc tập huấn, hội nghị, hội thảo,… Các cuộc điều tra của ngành Thống kê, trong thời gian qua, đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập thông tin, kiểm tra giám sát và xử lý số liệu. Tất cả các cuộc điều tra đều có trang Web điều hành, tác nghiệp. Việc sử dụng hiệu quả các chức năng cũng như công cụ hỗ trợ về công nghệ thông tin đã giúp giảm tải được khối lượng công việc, rút ngắn được thời gian đồng thời nâng cao chất lượng số liệu thống kê khi chất lượng dữ liệu đầu vào được kiểm soát tốt hơn.

Nhờ không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và khai thác hết các chức năng của các trang Web điều hành điều tra, giám sát viên, quản trị dữ liệu các cấp chủ động hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát được chất lượng dữ liệu do điều tra viên khai thác. Hiện nay, trang Web điều hành của các cuộc điều tra đều có các công cụ hỗ trợ công tác kiểm soát: xuất dữ liệu vi mô, chức năng định vị tọa độ, thời gian phỏng vấn, quản lý tiến độ, truy vấn và tra cứu thông tin…

Trong công tác quản lý điều tra, tất cả các cuộc điều tra trong ngành Thống kê đều được đăng tải và kết nối trên trang datacollection.gso.gov.vn của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê; các phương án chính thức, biểu mẫu và các văn bản hướng dẫn đều được cập nhật.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý và điều hành cũng được Cục Thống kê tích cực triển khai. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Eoffice) được sử dụng đồng bộ, liên thông trong toàn Ngành và các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Tất cả văn bản đều được lưu ở hình thức văn bản số hoặc văn bản số hóa. Song song, hệ thống phần mềm quản lý công việc (Taskgov) từng bước được triển khai và phát huy tác dụng. Đến nay, đã thực hiện đầy đủ 05 modul gồm: quản lý công việc, quản lý danh bạ, quản lý hội nghị, quản lý kiến nghị và quản lý tài liệu.

Những tác động mang lại từ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác quản lý điều hành thực sự vô cùng to lớn. Trong thời gian đến, để nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, nên thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Lãnh đạo các đơn vị trong Ngành cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý điều hành và trao đổi thông tin; tăng cường sử dụng và khai thác dữ liệu sẵn có và dữ liệu từ các cuộc điều tra;

Thứ hai, cần có cơ chế cụ thể trong công tác thi đua khen thưởng để khích lệ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, đồng thời phê bình đánh giá những tập thể, cá nhân chưa tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chưa sử dụng đầy đủ các modul trong hệ sinh thái điều hành công việc nhằm tạo ra các hiệu ứng lan tỏa trong cơ quan, từ đó khuyến khích được việc tự nâng cao trình độ, tăng nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, người lao động;

Thứ ba, tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê về sử dụng hệ thống sinh thái của Ngành; các modul trong hệ sinh thái cần được triển khai và ứng dụng triệt để, đặc biệt là modul quản lý tài liệu; các văn bản quản lý điều hành cần được cập nhật và đồng bộ, đầy đủ và tập trung;

Thứ tư, hàng năm mở các lớp tập huấn hoặc hội thảo về những ứng dụng công nghệ thông tin mới trong Ngành cho công chức, người lao động nắm bắt được xu hướng và những ứng dụng mới của Ngành.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 946

Tổng số lượt xem: 752239

Bản quyền © 2024 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3822862. Email: quangngai@gso.gov.vn.

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ipv6 ready