Truy cập nội dung luôn

Trung ương giám sát Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Quảng Ngãi

06/07/2024 09:23    82

Ngày 06/7/2024, Đoàn giám sát Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 đã làm việc với Cục Thống tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện điều tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/01/2015, trong đó quy định Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện cuộc điều tra này với chu kỳ 5 một lần. Cuộc Điều tra năm 2024 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và 03 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Hà Tĩnh.

Trong cuộc điều tra này, công tác giám sát được chú trọng nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, các lỗi mang tính hệ thống và sai sót khác phát sinh trong việc tổ chức thực hiện điều tra tại địa bàn; giúp các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biện pháp giải quyết kịp thời; bảo đảm việc thu thập thông tin được tiến hành theo đúng quy trình, nội dung hướng dẫn trong Phương án; bảo đảm tiến độ, chất lượng thông tin thu thập. Nội dung giám sát tập trung vào công tác truyên truyền cho cuộc điều tra, công tác thu thập thông tin tại địa bàn và được thực hiện ở 3 cấp: Trung ương, tỉnh và huyện. Để thực hiện giám sát, ở Trung ương, Tổng cục Thống kê thành lập 12 đoàn giám sát gồm thành viên là Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; Lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ Thống kê Dân số và Lao động và các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thống kê; Lãnh đạo và công chức thuộc Ủy ban Dân tộc; Lãnh đạo và cán bộ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc.

Tại Quảng Ngãi, sau khi nghe Cục Thống kê báo cáo về công tác chuẩn bị; rà soát, cập nhật địa bàn điều tra, cập nhật danh sách xã, danh sách địa bàn điều tra; công tác tuyển chọn, trưng tập người lập bảng kê và điều tra viên; công tác tập huấn lập bảng kê và nghiệp vụ điều tra; công tác tuyên truyền, tổ chức Lễ ra quân điều tra,… Đoàn đã giám sát công tác phỏng vấn thu thập thông tin hộ gia đình dân tộc thiểu số tại 02 địa bàn ở huyện Ba Tơ.

Đoàn công tác dự phỏng vấn tại thôn Làng Măng, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
Đoàn công tác dự phỏng vấn tại địa bàn thôn Con Rã 2, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1092

Tổng số lượt xem: 752193

Bản quyền © 2024 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3822862. Email: quangngai@gso.gov.vn.

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ipv6 ready