Truy cập nội dung luôn

Huyện ba tơ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

11/06/2016 12:00    1025

Sáng ngày 10/6/2016, UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; triển khai một số văn bản chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tơ.

​Về dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện, chủ trì hội nghị; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của huyện; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn cùng tham dự.

HNThuong.jpgĐ/c Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện phát biểu chỉ đạo
Đây là cuộc họp rất quan trọng để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Ba Tơ, hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân hiểu rỏ nội dung về cuộc Tổng điều tra để người dân thực hiện tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc tổng điều tra này.

Tsach.jpg


Đ/c Trần Sách – Chi cục trưởng Chi cục thống kê, Phó BCĐ Tổng điều tra triển khai các văn bản chỉ đạo Tổng điều tra cho ban chỉ đạo các xã, thị trấn
Quyết định số 1225 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 triển khai trên phạm vị toàn quốc với mục đích đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn; phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông  thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và yêu cầu thống kê khác.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo huyện đã quán triệt Quyết định số 334 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2016  của UBND tỉnh Quảng Ngãi  và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/6/2016  của UBND huyện Ba Tơ về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016; Quyết định của UBND huyện về việc thành lập ban Ban Chỉ đạo, tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Tơ.
Cuộc Tổng điều tra được tiến hành phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ từ ngày 1/7 đến 30/7/2016. Tại huyện Ba Tơ sẽ thực hiện tổng điều tra tại 20 xã, thị trấn với 139 địa bàn và hơn 14 ngàn hộ. Toàn huyện sẽ huy động 185 điều tra viên và tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra theo biểu mẫu quy định.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; đồng thời yêu cầu Chi Cục Thống kê là cơ quan thường trực cần xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu tập huấn, phiếu điều tra, bố trí cán bộ chuyên môn giúp thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản các xã, thị trấn cần tập trung hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát để cuộc tổng điều tra hoàn thành tốt nhất./.
Cao Văn Đào – Chi cục Thống kê Ba Tơ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 79

Tổng số lượt xem: 752175

Bản quyền © 2024 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3822862. Email: quangngai@gso.gov.vn.

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ipv6 ready