Truy cập nội dung luôn

Cục Thống kê Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

03/06/2016 12:00    1264

Sáng ngày 30/5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Quảng Ngãi (Ban chỉ đạo TĐT tỉnh) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Quảng ngãi - Phó Ban chỉ đạo TĐT tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo TĐT tỉnh, Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo TĐT tỉnh, đại diện cho Ban chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, cán bộ công chức Văn phòng Cục tham gia giám sát TĐT, cán bộ công chức Chi cục Thống kê tham gia giám sát TĐT.

​Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản (sau đây gọi tắt là nông nghiệp) và nông thôn ở nước ta nhằm đáp ứng ba mục đích biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.
Đối tượng điều tra là  Lao động của hộ dân cư sống ở nông thôn và hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; Điều kiện sản xuất của các đơn vị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; Điều kiện sống của hộ nông thôn, hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.
Đơn vị điều tra của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 bao gồm: Hộ nông thôn;  Hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; Trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản;  Ủy ban nhân dân xã;  Ban quản lý khu nhà ở cho công nhân ở khu vực nông thôn; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ chức cấp chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với VietGAP và tương đương (Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương) do các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định;  Các đơn vị có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản do Bộ Quốc phòng quản lý.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong không khí nghiêm túc, tích cực. Báo cáo viên là những cán bộ đã tham dự hội nghị tập huấn ở Trung ương. Các đại biểu tham dự hội nghị được hướng dẫn ghi thông tin cụ thể từng mục trong phiếu điều tra, hướng dẫn công tác báo cáo viên, hướng dẫn công tác tổng hợp nhanh, công tác kiểm tra, giám sát, bàn giao tài liệu và các thủ tục hành chính có liên quan khác.
Cuối hội nghị tập huấn Ban tổ chức tiến hành phát bài tập để kiểm tra đánh giá chất lượng tập huấn và mức độ tiếp thu của các thành viên tham dự. Kết quả bài tập được đánh giá đạt chất lượng cao.
Phát biểu tổng kết hội nghị tập huấn đồng chí Nguyễn Hùng đã đánh giá chung công tác tập huấn,  kết quả làm bài kiểm tra, đồng thời giao các nhiệm vụ trong tâm sau tập huấn để các đơn vị khẩn trưởng triển khai đảm bảo thực hiện thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.hoinghi.jpghoinghi.jpg

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 562

Tổng số lượt xem: 752181

Bản quyền © 2024 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3822862. Email: quangngai@gso.gov.vn.

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ipv6 ready