Truy cập nội dung luôn

Đại hội Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2024-2027

13/06/2024 15:24    101

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Cục Thống kê đã diễn ra Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn thanh niên tại Cục Thống kê Quảng Ngãi. Đại hội nhằm tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn mới để dẫn dắt các hoạt động đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Võ Thành Nhân – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi; đồng chí Đinh Nguyên Bảo – Chi ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi và toàn thể đoàn viên thanh niên của Chi đoàn. Đặc biệt, đại diện từ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Tô Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối cũng có mặt để tham gia và động viên tinh thần cho Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 -2024 đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2024 -2027. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi luôn bám sát chỉ đạo của Cấp ủy Cơ quan, Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024; đồng thời, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Đoàn gắn với chất lượng và hiệu quả hoạt động chung của cơ quan. Hoạt động của Chi đoàn trải đều trên các mảng công tác, trong đó trọng tâm là tổ chức giáo dục, bồi dưỡng và định hướng về tư tưởng, chính trị cho các đoàn viên thanh niên; triển khai có hiệu quả công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng; chung tay rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện trật tự kỷ cương văn hóa công sở... góp phần giáo dục tư tưởng, chính trị cho thanh niên, tạo môi trường để các đoàn viên vươn lên, phấn đấu và trưởng thành.

Đồng chí Võ Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, Chi đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên, thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi đoàn 02 năm liền đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc, được Đoàn Khối tặng giấy khen; giấy khen Chi đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Tháng thanh niên năm 2023.

Tại Đại hội, Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi đã nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Theo đó, Đại hội nhìn nhận còn một số ít đoàn viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình trong các hoạt động phong trào, chưa tham gia đóng góp phương hướng thiết thực để xây dựng Chi đoàn, BCH Chi đoàn chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc cũng như việc theo dõi chưa được kịp thời và chính xác; công tác giáo dục của Đoàn vẫn còn thiếu hấp dẫn về hình thức; công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng cho ĐVTN chưa thật sự chặt chẽ; các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn phần lớn là nữ và đang có con nhỏ nên việc tham gia hoạt động Đoàn còn hạn chế.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2027 như sau: (i) Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước. Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những sự kiện chính trị quan trọng trong năm; (ii) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, chung tay thực hiện có hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia xây dựng văn minh đô thị”; (iii) Tham gia tốt các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên ứng dụng App thanh niên và phần mềm quản lý đoàn viên cũng như ứng dụng trong công tác soạn bài giảng, báo cáo; (iv) Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Cơ quan; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia công tác chuyển đổi số; (v) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Đồng chí Võ Thành Nhân – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Thành Nhân – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho biết, Cấp ủy và Ban Lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Ngãi sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Chi đoàn; động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để từng đoàn viên có thể phát triển, học tập, trao dồi kỹ năng, phát huy được sự sáng tạo, năng lực trong công việc chuyên môn và hoạt động đoàn để Chi đoàn có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn Chi đoàn phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Chi đoàn trong hoạt động rèn luyện, giáo dục tư tưởng chính trị, phát huy được tính sáng tạo trong hoạt động đoàn gắn với hoạt động chuyên môn, giữ tinh thần đoàn kết, giữ lửa thanh niên, học tập để nâng cao kỹ năng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chống lại thế lực thù địch trên không gian mạng và đảm bảo phù hợp với tình hình của Cơ quan.

Đại diện Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Tô Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối biểu dương những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới: (i) Thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (ii) Đẩy mạnh công tác phong trào thi đua, đề xuất với Cấp ủy hỗ trợ học tập trao dồi kỹ năng, năng lực hoạt động đoàn; (iii) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; (iv) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (v) Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đoàn, ghi biên bản và có sổ theo dõi sinh hoạt đoàn; (vi) Dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, truyền lửa cho đoàn viên thanh niên.

Một phần quan trọng của Đại hội là bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Quá trình bầu cử diễn ra công khai, minh bạch, với sự tham gia tích cực của các đoàn viên. Kết quả bầu cử đã chọn ra các thành viên mới của Ban Chấp hành, những người sẽ dẫn dắt Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn viên Chi đoàn bỏ phiếu

Cũng tại Đại hội, nhận được sự tín nhiệm của tập thể đoàn viên Chi đoàn, đồng chí Tạ Phạm Hoàng Thiên được bầu làm Bí thư, đồng chí Võ Thị Kim Ngân được bầu là Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Phương Thùy là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi, đồng chí Tạ Phạm Hoàng Thiên hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả của Chi đoàn đã đạt được, cố gắng phát triển hơn nữa các hoạt động và phong trào thanh niên tại Cục Thống kê Quảng Ngãi, góp phần vào thành công chung các hoạt động của Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024 - 2027 ra mắt tại Đại hội

Đại hội Chi đoàn Cục Thống kê nhiệm kỳ 2024-2027 không chỉ là cơ hội để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là dịp để đặt ra những mục tiêu mới, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể đoàn viên. Với tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo của các đoàn viên, những mục tiêu và kế hoạch đã đề ra chắc chắn sẽ được triển khai thực hiện thành công, đưa Chi đoàn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2545

Tổng số lượt xem: 752209

Bản quyền © 2024 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3822862. Email: quangngai@gso.gov.vn.

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ipv6 ready