Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 TB-CTK Lịch phổ biến thông tin thống kê 01-12-2021
2 Niêngiámthốngkê Niên giám thống kê 01-06-2020
3 1/Luậtsố89/2015/QH13 Luật thống kê 01-07-2016
4 2/95/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 07-01-2016
5 3/223/QĐ-TCTK Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi 02-04-2014

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 157.676 triệu đồng, tăng 155.547 triệu đồng, so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với 13 chương trình tín dụng, 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức cho 18.510 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 369 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 209 tỷ đồng. Thu hút và tạo việc làm cho trên 1.070 lao động, giúp 227 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.323 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 3.012 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn,…