Truy cập nội dung luôn
Huyện ba tơ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Huyện ba tơ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

12:00 11/06/2016

​Sáng ngày 10/6/2016, UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 1225/QĐ-TTg  ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; triển khai một số văn bản chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tơ.
Cục Thống kê Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Cục Thống kê Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

12:00 03/06/2016

​Sáng ngày 30/5,  Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Quảng Ngãi (Ban chỉ đạo TĐT tỉnh) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Tham dự  hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Quảng ngãi - Phó Ban chỉ đạo TĐT tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo TĐT tỉnh, Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo TĐT tỉnh, đại diện cho Ban chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, cán bộ công chức Văn phòng Cục tham gia giám sát TĐT, cán bộ công chức Chi cục Thống kê tham gia giám sát TĐT.
Quảng Ngãi: Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Quảng Ngãi: Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

12:00 14/04/2016

​Sáng 14/4/2016, tại hội trường UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp để triển khai Tổng điều tra. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc của tỉnh; các đồng chí là Trưởng và Phó Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.
Công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản 2016

Công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản 2016

12:00 12/04/2016

​Tháng 7/2016 ( bắt đầu từ 1/7/2016), cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, theo Quyết định số 1225/2015/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên phạm vi cả nước.
Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn,nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn,nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

12:00 01/03/2016

​Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Công văn số 1084/BCĐTW–TTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ thường trực các cấp, ngày 29 tháng 02 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 (Ban chỉ đạo).
Điều tra chăn nuôi

Điều tra chăn nuôi

12:00 30/07/2014


Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thành Nhân, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định; đồng chí Bùi Ngọc Dưỡng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua Kế hoạch kiểm tra.

Về phía UBND huyện Ba Tơ, đại diện lãnh đạo Ủy ban, đồng chí Lê Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc huyện đã báo cáo về công tác sử dụng số liệu của địa phương, cung cấp các tài liệu liên quan theo nội dung Quyết định số 93/QĐ-CTK cho Đoàn kiểm tra so sánh, đối chiếu.

Đoàn kiểm tra nêu lên những vấn đề cần giải trình và được đại diện Ủy ban nhân dân huyện giải trình cụ thể.

Dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc trong bảy ngày tiếp theo như kế hoạch, sau đó có kết luận báo cáo gửi cho UBND huyện Ba Tơ đồng thời gửi cho UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng cục Thống kê để theo dõi, chỉ đạo.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

 

 

 

16/07/2024

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thành Nhân, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định; đồng chí Bùi Ngọc Dưỡng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua Kế hoạch kiểm tra.

Về phía UBND huyện Ba Tơ, đại diện lãnh đạo Ủy ban, đồng chí Lê Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc huyện đã báo cáo về công tác sử dụng số liệu của địa phương, cung cấp các tài liệu liên quan theo nội dung Quyết định số 93/QĐ-CTK cho Đoàn kiểm tra so sánh, đối chiếu.

Đoàn kiểm tra nêu lên những vấn đề cần giải trình và được đại diện Ủy ban nhân dân huyện giải trình cụ thể.

Dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc trong bảy ngày tiếp theo như kế hoạch, sau đó có kết luận báo cáo gửi cho UBND huyện Ba Tơ đồng thời gửi cho UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng cục Thống kê để theo dõi, chỉ đạo.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: